Trappe modeller

Ved valg av formen på trappen, må den tilgjengelige åpne plassen tas i betraktning. Brede trapper med lave opptrinn er komfortable, men bruker det meste av avsatt trappeplass. Fordelen med en rette trapp er billigere pris og enkel montasje. L-og U-formede trapper med trapperepo er mer komfortabel og tryggere enn de med å vinklede trinn. Spiraltrapper er  mindre plasskrevende, men er også vanskeligere å gå på, og større gjenstander (som møbler) kan være vanskelig  å frakte opp eller ned.


Et annet trappealternativ kan være en trapp med en spesiell utforming. Dette er det beste valget hvis trappevinkelen er for bratt for en klassisk trapp. Dette kan for eksempel være tilfellet for en loftstrapp etc.