Aru Fix Firestop EI30

EI30 nõuetele vastav tuletõkkeaken. Toode läbis TÜV Eesti OÜ tulekatsete laboris tüübikatsed suure varuga ja on turvaline nii sise- kui välistingimustesse. Toote ametlik nimetus on mittekandev klaasitud EI30 tuletõkkeomadustega seinaelement ja tüübinimi Aru FIX Firestop EI30. Pakume suuremõõdulisi avatäiteid – kõrgus kuni 2760 mm, laius kuni 1910 mm ja pindala kuni 4,44 m2


 
 
puitraami paksus:
115 mm
akna soojusjuhtivus:
Uw=1,2 W/m²K


Aru Firestop 92 EI30

Aru Firestop 92 EI30 on sissepoole avanev puitaken ja rõduuks, mis on EI30 nõuetele vastav tuletõkkeaken. Toode läbis edukalt  tuletesti ning tootmisauditi ning auditeerimisfirma BM Trada omistas vastavalt standardile EN 13 501 sertifikaadi, mis tõestab vastavust tuletõkkenõuetele EI30.


 
 
puitraami paksus:
92 mm
akna soojusjuhtivus:
Uw=1,1 W/m²K


NB!


Tuletõkke akendes kasutatav klaaspakett on külma- ja kuumakartlik ning vajab kaitset. Klaaspaketi kasutusvahemik on temperatuuril -10oC...+45oC. Ettenähtud temperatuuritingimuste eiramise korral muutub klaaspakett läbipaistmatuks.